Rješenje za pripremu kondenzata za kotao: Sxs Compact FREME oprema za upravljanje energijom

Korištenje povrata kondenzata iz sistema za distribuciju pare za zagrijavanje vode za napajanje kotla vrlo je učinkovita mjera uštede energije. Na svakih 6 °C rasta kotlovske napojne vode, obično se za 1% smanjuje potrošnja kotlovske energije.

Međutim, mnogi parni sistemi ne uspijevaju iskoristiti svu toplinu u povratu kondenzata jer:

SpiraxSarco Compact FREME sistem rješava sve nabrojane probleme prenoseći gotovo svu energiju iz povrata kondenzata u napojnu  vodu kotla. Veći pritisak znači da se kotlovnica može zagrijati do preko 100 °C bez vrenja i bez izazvanja kavitacije pumpe. Instaliranjem SxS Compact FREME u vašem postrojenju, gotovo sav kondenzat i flash para će biti vraćena i doći će do povrata energije. Osim uštede ove vrijedne energije, SpiraxSarco Compact FREME eliminiše vanjsko otpuštanje flash pare, što je ekološki odgovorno.

KLJUČNE KRAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Ekološki odgovorno

Niski troškovi vlasništva

Jedinstveni „plate & shell“ izmjenjivači topline

Predinstalirana jedinica

Samoregulirajući mehanički sistem

Jedan dizajn koji odgovara svima

Za više informacija o samom rješenju, referencama i cijeni na info@ibej.ba.


Posljednje novosti