Jednostavni i efikasni sistemi automatskog odmuljivanja kotlova sa Spiraxom i Ibejom

Odmuljivanje kotlova podrazumjeva povremeno izbacivanje napojne vode sa dna kotla kako bi se otklonile moguće mehaničke nečistoće, a ispuštena voda se zatim nadopunjuje vodom iz sistema za pripremu vode. 

Zašto je važno odmuljivanje kotlova?

Efikasnim odmuljivanjem kotlova smanjujete energetske gubitke koji nastaju u procesu odmuljivanja kotlova, što u konačnici omogućava uštedu od više od 2% na ukupnoj korištenoj energiji. Manje vode, goriva i hemikalija za tretman vode u konačnici daju čistiji i efikasniji kotao.

Na sljedećem linku možete pogledati kratki video vezano za odmuljivanje kotlova, a u nastavku i neke od sistema za odmuljivanje kotlova u ponudu Spirax-a & Ibej-a.

1

BT1050 sistem za odmuljivanje dna kotlova

Spirax Sarco system za odmuljivanje dna kotla dizajniran je tako da bude efikasan i isplativ.

Prednosti automatskog sistema za odmuljivanje kotlova::

  • Automatsko tempirano ispuštanje vode iz kotla spriječava gubitak topline;
  • Omogućava podešavanja tačnog vremena i trajanja ispuštanja vode iz kotla;
  • Nema ponavljanja ili izostavljanja ispuštanja vode iz kotla;
  • Omogućava povezivanje do 9 sistema pružajući mogućnost odmuljivanja više kotlova.

1

BCS1 sistem za odmuljivanje kotlova i kontrolu TDS-a

BCS1 sistem za odmuljivanje kotlova pogodan je za male horizontalne i vertikalne kotlove.

Način rada sistema svodi se na mjerenje elektro provodljivosti vode koja je u direktnoj vezi sa količinom ukupnih čvrstih materija (TDS – total dissolved solids)

Konduktivnost kotlovske vode se poredi sa vrijednošću koja je podešena na kontroleru. Ako je konduktivitet vode manji, ventil je zatvoren, a ako je konduktivitet vode veći, ventil se otvara i takav ostaje do trenutka dokle se konduktivitet vode ne smanji na vrijednost manju od vrijednosti zadate na kontroleru.

1

BCS3 sistem za odmuljivanje kotlova i kontrolu TDS-a

BCS3 sistem za odmuljivanje kotlova pogodan je kotlove kod kojih je konduktivnu sondu moguće ugraditi direktno na kotao (idealan način).

Tako ugrađena sonda vrši mjerenje konduktivnosti vode koja je u direktnoj vezi sa količinom ukupnih čvrstih materija (TDS – total dissolved solids).

Izmjerena vrijednost se upoređuje sa vrijednošću zadatom na kontroleru. Ako je niža odmuljni ventil ostaje zatvoren, a ako je viš, odmuljni ventil se otvara. Visoki TDS kotlovske vode se dopunjuje čistom vodom za pripremu, konduktivnost vode se smanjuje i odmuljni ventil se zatvara.

1

BCS4 sistem za odmuljivanje kotlova i kontrolu TDS-a

BCS4 sistem za odmuljivanje kotlova pogodan je kotlove kod kojih je konduktivnu sondu nije moguće ugraditi direktno na kotao.

Konduktivna sonda vrši mjerenje konduktivnosti vode koja je u direktnoj vezi sa količinom ukupnih čvrstih materija (TDS – total dissolved solids).

Izmjerena vrijednost se upoređuje sa vrijednošću zadatom na kontroleru. Ako je niža odmuljni ventil ostaje zatvoren, a ako je viš, odmuljni ventil se otvara. Visoki TDS kotlovske vode se dopunjuje čistom vodom za pripremu, konduktivnost vode se smanjuje i odmuljni ventil se zatvara.


Posljednje novosti

Termokompresor za uštedu energije

Termokompresor za uštedu energije

Saznajte sve o SpiraxSarco termokompresorima i aplikacijama u različitim industrijama. Kada god vidimo da se „puši“ para u nekom pogonu sa sigurnošću možemo reći da se tu gubi novac. U nastavku govorimo o otparku i gubljenju energije ali i termokompreso...

pročitaj više...