Endress+Hauser temperaturne sonde i transmiteri za aplikacije visokih temperatura

Za mjerenje visokih temperatura preko 600°C koristimo Thermocouple (Termopar) temperaturne sonde.

Termopar ili termoelement je najčešće upotrebljavani temperaturni senzor. Termopar se sastoji od dvije žice od različitih metala ili legura, spojene na jednom kraju. Princip rada termopara se zasniva na termoelektričnom efektu, koji je otkrioThomas Johann Seebeck1821. godine, te se naziva još i Seebeckov efekat. Termoelektrični efekat je pojavanapona pri izlaganju provodnika (npr. metala) temperaturnoj promjeni. Kada se spoj dva metala na termoparu izloži temperaturnoj promjeni, dolazi do razlike potencijala na otvorenom kraju kola. U industrijskim standardima se upotrebljvaju određene kombinacije metala, zbog pouzdanosti mjerenja, troškova, stabilnosti, itd.

Industrije i aplikacije u kojim se koriste temperaturne sonde za visoke temperature:


Posljednje novosti

Termokompresor za uštedu energije

Termokompresor za uštedu energije

Saznajte sve o SpiraxSarco termokompresorima i aplikacijama u različitim industrijama. Kada god vidimo da se „puši“ para u nekom pogonu sa sigurnošću možemo reći da se tu gubi novac. U nastavku govorimo o otparku i gubljenju energije ali i termokompreso...

pročitaj više...