Juli 2015

EngyVolt RV12 i RV15   

rv12-151

Mjerači električne energije

Višenamjenski mjerač električne energije dizajniran za mjerenje, prikaz i prenos izmjerenih električnih vrijednosti u niskonaponskim sistemima maksimalnog nazivnog napona od 500 V. Strujni ulazi se spajaju preko strujnih mjernih trafoa x/5A. Pogodan je za korištenje u jednofaznim elektroenergetskim sistemima, te u trofaznim sistemima napajanja s tri ili četiri žice. EngyVolt RV12 mjeri napon, frekvenciju, struju, snagu, faktor snage, THD, aktivnu i reaktivnu snagu. 

 

 

 

>>više>>

April 2015

IBEJ d.o.o. sada i zvanično ima status Endress+Hauser ASP   

ASP slike1

Authorized Service Provider

IBEJ d.o.o. servisni tim sada ima status autorizovanog Endress+Hauser servisa što podrazumjeva da je naš servis spreman pružiti sve usluge našim kupcima u Bosni i Hercegovini, ali i bilo gdje drugo – po pozivu naših kupaca! Jedan servisni inžinjer i 2 servisna tehničara su uspješno prošli obuku u Njemačkoj, Švicarskoj i Saudijskoj Arabji. Sada IBEJ servisni tim, pored projektnog i odjela za podršku kupcima u smislu konsaltinga i odabira uređaja, garantuje još bolju postprodajnu podršku.

Na taj način zaokružujemo našu filozofiju i ideju koju dijelimo sa Endress+Hauser. Mi nismo samo dobavljač mjerne instrumentacije i automatike, već želimo biti vaš dugoročan partner. Naša želja je biti na svakom koraku našeg zajedničkog puta.

IZAZOVITE NAS VEĆ DANAS!

>>više>>

Decembar 2014

Liquiline System CA80AM analizator i uzorkivač  

kabinet

 

Kolorimetrijski analizatori i sistemi za pripremanje uzoraka za monitoring vode i otpadne vode. Omogućava brzo puštanje u rad i plug & play zahvaljujući Memosens tehnologiji i jednostavnom za korištenje Liquiline operativnom konceptu. Pruža jednostavan upgrade za kompletnu mjernu stanicu spajanjem Memosens senzora.Pruža naprednu dijagnostiku i procesnu dokumentaciju sa sa daljinskim pristupom za pripremu analizatora i uzorka.Smanjenje troškova kroz nisku potrošnju reagensa i održavanje bez alata. Pouzdano i u skladu sa relevantnim odredbama mjerenje pomoću standardne indofenol plave metode – u skladu sa ISO 7150-1, DIN 38406-5 i GB 7481-87

 

 

 

 

 

>>više>>

Decembar 2014

E-direct: Elektronska narudžba Endress+Hauser opreme   

QFrechtsauswaehlen-c333

 

E-direct označava ponudu osnovnih proizvoda Endress+Hauser koja nadopunjuje tradicionalan raspon usluga. Kupovina mjernih uređaja ne zahtijeva uvijek savjetovanje o njihovoj cijeni i primjeni. Zbog toga je E-direct jednostavan, učinkovit i direktan način kupovine

 

 

 

>>više>>

Oktobar 2014

Specijalisti za Energy Monitoring rješenja iz Endress+Hausera održali prezentacije u Banja Luci i Sarajevu   

DSCN1583f

 

29. i 30. septembra ove godine u Banja Luci i Sarajevu održane su prezentacije Endress+Hauser Energy Monitoring i rješenja. Nove tehnologije, mjerne instrumente i koncepta, kao i Gas-Rig prezentovali su specijalisti iz Endress+Hauser razvojnog tima (PC Flowtec) Dominic Buergi, kao i Matthias Koerber iz odjela za Energy Solution. Ideja ove, ali i narednih prezentacija je razumjeti potrebe klijenata, unaprijediti komunikaciju i ponuditi rješenje po mjeri kupca-aplikacije. Vjerujemo da smo u tome uspjeli i da ćemo i dalje nastaviti da gradimo partnerske odnose sa našim kupcima.

 

 

 

 

 

>>više>>